Regulamin pobytu w naszym gospodarstwie agroturystycznym „RANCZO MADEJÓWKA”

1.  Przy zakwaterowania Goście udostępniają  gospodarzom dokumenty osobiste (lub paszporty) w celu zameldowania i wpłacają resztę kwoty za wykupione noclegi.

2. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym. W gospodarstwie należy zachowywać się w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu pozostałych osób.

3. Pokoje wynajmowane są na doby.

4. Doba zaczyna się o godzinie 15:oo ( w dniu przyjazdu), a kończy o 10:oo (w dniu odjazdu).

5. Jeżeli liczba Gości przyjeżdżających na pobyt w gospodarstwie jest niższa niż wcześniej uzgodniona lub gdy Gość skraca okres pobytu, właściciel gospodarstwa ma prawo do pobrania opłaty zgodnej z wcześniejszymi ustaleniami.

6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:30 do godziny 06:30.

7. We wszystkich pomieszczeniach gospodarstwa obowiązuje zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.

8. Gospodarze zobowiązani są bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.

9. Gospodarze nie odpowiadają za utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać drzwi i okna.

10. Do dyspozycji Gości udostępnia się parking niestrzeżony. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie.

11. Gość bez zgody gospodarzy nie może przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie agroturystycznym innych osób, traktując ich jako swoich gości.

12. W trakcie pobytu Gość samodzielnie utrzymuje porządek w zajmowanym pokoju i miejscach z których korzysta.

13. W naszym gospodarstwie nie ma możliwości samodzielnego przygotowywania posiłków wymagający gotowania. Aneks kuchenny znajdujący się w domu wyposażony jest w czajnik, ekspres do kawy, kuchenkę mikrofalową i zastawę stołową (talerzyki, miseczki, kubki, kieliszki i sztućce).

14. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie i łamiących zasady obowiązujących w gospodarstwie,  gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Szkody powinny być zgłaszane gospodarzom. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia zadośćuczynienia za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

16. Ze względów bezpieczeństwa podczas nieobecności w pokojach prosimy o nie pozostawianie ładujących się urządzeń typu; laptop, tablet, telefon komórkowy itp.

17. Rezerwacja pobytu uznawana jest za obowiązującą po wpłacie zaliczki  za noclegi, a potwierdzenie wykonania przelewu  należy przesłać na adres mailowy gospodarstwa.

18.  W ramach pobytu tygodniowego dla naszych Gości jedno ognisko gratis. Kolejne ogniska płatne 50 zł.

19. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

20. Gości ze zwierzątkami nie przyjmujemy.

21. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do odwołania rezerwacji z 14-dniowym wyprzedzeniem.

22. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie prosimy Gości o jego przestrzeganie.